Contact us

To inquire about any consultation or the submission process please contact us at the following locations or use the email form below. 
Chun fiosrú a dhéanamh faoi aon chomhairliúchán nó faoin bpróiseas aighneachta déan teagmháil linn ag na láithreacha seo a leanas nó úsáid an fhoirm ríomhphoist thíos.

Louth County Council
County Hall, Millennium Centre, Dundalk, Co. Louth, A91 KFW6

Comhairle Chontae Lú
Halla an Chontae, Ionad na Míllaoise, Dún Dealgan, A91 KFW6

Telephone: + 353  (0)42 9335457
email:  info@louthcoco.ie | eolas@contaelu.ie